Pensioen

Het merendeel van de Nederlanders heeft geen idee wat hij of zij op pensioendatum aan pensioen krijgt. Daarnaast valt een groot deel van de beroepsbevolking in loondienst niet onder een pensioenregeling.

Vaak omdat de werkgever geen regeling heeft en daarnaast het bedrijf niet onder een verplicht bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds valt.

Wij helpen u graag hierbij. Nadat wij samen met u een uitgebreide analyse van uw financiële situatie hebben gemaakt stellen wij een gedegen advies voor u op. We geven heldere uitleg over diverse mogelijkheden en de bijbehorende voor- en nadelen.
Dit resulteert in het al dan niet afsluiten van een (aanvullende) voorziening.

Er zijn verschillende soorten pensioenen:

- Oudedagspensioen

- Nabestaandenpensioen

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

De overheid biedt u een basisdekking. Vaak vult de werkgever deze dekking aan en kunt u zelf ook voor een aanvulling zorgen.

 Copyright © 2015 Financieel Adviesbureau van Wijk. Alle rechten voor behouden..